Quyền Linh ‘xanh mặt’ tìm bạn gái cho chàng chiến sĩ không quân | Văn Thủy – Thị Quế | BMHH 283